СТР №08 Разриване на земни маси

СТР №08 Разриване на земни маси

СТР №08/07.07.2014 г.
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: 
 
Разриване на земни маси
 
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ/ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/: 
 

Наредба на Общински съвет Бургас за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОКУМЕНТИ: 
 

1. Разрешение за строеж
2. Удостоверение за актуално правно състояние
3. План на основите с изчислени: хумус, мъртвица, строителни отпадъци
4. Трасировъчен чертеж
5. Квитанция за платена такса
6. Вертикална планировка

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.